Klubmøde med Orchidesalg

Klubmødet foregår denne gang hos Susanne Winkel, Svoldrupvej 80, 9640 Farsø.

Knitta Branhoff fortæller om Dendrobium og Bulbophyllum, og har desuden salgsplanter med.

Tilmelding er nødvendig pga kaffen. Og skal ske på på NOK’s facebook side.
Kaffe/te med hjemmelavet æblekage 20,- kr.
I kan parkere i gården, er der ikke plads, sætter vi P-skilt ud så i kan køre ned og parkere for enden af Laden.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemsmøde den 7. september 2021

Medlemsmøde, vi hygger og bytter overskudsplanter.

Mødet starter kl. 19, og holdes på adressen Bryggervænget 11, i 9430 Vadum.

Udgivet i Medlemsmøde | Skriv en kommentar

Medlemsmøde den 16. september

Medlemsmøde, med salg af planter.

Jeg sælger nogle af mine orkidéer, da jeg vil satse på færre planter indenfor bestemte arter. Vi kan snakke om pasning af planterne.

Input til andre emner vi kan tage op er velkomne.

Mødet holdes Ferslev Byvej 20, Ferslev, 9230 Svenstrup. Frakørsel 29 fra E45.

Udgivet i Medlemsmøde | Skriv en kommentar

Generalforsamling og plantebytte mandag 15. juni

Nu hvor der så småt åbnes op for verden igen, kan vi endelig holde generalforsamling.  Vi har besluttet at slå GF og sommerafslutning sammen. Efter GF holder vi plantebyttedag, så har du planter du gerne vil bytte til andet, så er her muligheden.

Arrangementet afholdes mandag 15. Juni kl 19 til 22 og vi er så heldige at Susanne Winkel har tilbudt at ligge hus og have til denne gang. Adressen er: Susanne Winkel Kristensen, Svoldrupvej 80 9640 Farsø. I kan køre ned langs laden og parkere hvis der er for lidt plads i gården.

Tilmelding senest lørdag den 13. juni af hensyn til kaffe og kage. Der kan arrangeres samkørsel, bare lad os vide om du er interesseret. OBS. anbefalede regler for samvær under Corona skal overholdes.

Mht. GF mangler vi en ny formand, og en suppleant

Udgivet i Medlemsmøde | Skriv en kommentar

AFLYST… Husk Generalforsamlingen den 15. april 2020

GENERALFORSAMLINGEN 15. APRIL ER AFLYST. Næste mulighed er 20. maj, hvis coronaen vil lade os holde møde.

 

Vær opmærksom på, at Generalforsamlingen først var sat til 18. marts, men grundet Corona er mødet flyttet til 15. april.

Generalforsamlingen holdes i Haraldslund Vand- og Kulturhus i Aalborg.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Planlagte møder i 2020

NOK Julefrokost den 15. januar 2020, kl 18.30 – ? 

Julefrokost og pakkespil. Klubben giver en god middag. Medbring selv drikkevarer og en pakkespilsgave til 20 – 25 kr.

Julefrokosten bliver holdt hos Henriette Dueholm, Ferslev Byvej 20, Ferslev, 9230 Svenstrup (i nærheden af City Syd, E45 frakørsel nr. 29).                                

Tilmelding til Henriette senest den 8. januar pr. mail til hmdueholm@gmail.com, sms til 40829499 eller ved at tilmelde dig den facebook begivenhed, der er oprettet, på NOKs fb side.. 

Hvis du melder dig til og så ikke kan komme alligevel, bedes du skrive besked til ovenstående… 

Efterfølgende møder:

  1. februar 2020, kl 19 – Banko. Yderligere info følger senere.
  1. marts 2020, kl. 19 – Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Yderligere info følger senere.
Udgivet i Medlemsmøde | Skriv en kommentar

Bingo Banko møde i Vadum

Da vi har planter tilbage fra en udstilling, holder vi Bingo/banko på onsdag den 20. november kl 19 hos Helle Tønnesen,  Bryggervænget 11, 9430 Vadum. Bingo/banko afholdes  hos Helle for at orkideerne udsættes for mindst mulig kulde.

Er man interesseret, er der også mulighed for at se Helles væksthus (husk ikke alt for pænt fodtøj.

Der serveres selvfølgelig te/kaffe og kage.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

MØDE I NOK ONSDAG DEN 18. SEPTEMBER KL. 19.00

Program: Vi starter med at snakke om fremtiden for NOK, her efterlyser vi medlemmernes idéer og ønsker til klubaftnerne. Bestyrelsen har desuden et par forslag til kommende møder, som vi gerne vil høre om der er interessere i. Derudover vil Helle vise lidt om montering på en mosstang. Der vil herefter være muligt på kommende møder at følge den monterede Bulbophyllum. Er der interessere for selv at prøve på et kommende møde, aftales dette.

Vel mødt.

Udgivet i Medlemsmøde | Skriv en kommentar

Sommerferie

Orkidéklubben holder sommerferie i juli og august, dog er du inviteret til åbent hus den 18. august i Aalborg omegn. Se begivenheden Åbent hus og væksthus

Lørdag den 15. juni holdes “Orkidé hygge”. Se mere under begivenheder.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Møder vinter og forår 2019

Kom og vær med til møderne i NOK, Nordjysk Orkidé Klub, vinter og forår 2019

Alle orkideinteresserede er velkomne til møderne, også ikke-medlemmer af NOK, Nordjysk Orkide Klub. Deltagelse koster kr. 25,- og inkluderer kaffe/kage. På denne måde kan du deltage i et par møder, inden du evt. melder dig ind i vores klub.

Onsdag den 16. januar kl. 19.00
Spændende foredrag om arten Bulbophyllum, ved vores formand Jan H. Larsen, der fortæller mens Egon Krogsgaard viser billeder af sin store samling af netop Bulbophyllum. Jan medbringer også salgsplanter.

Onsdag den 20. februar kl. 19.00
Vi afholder det årlige bankospil, med flotte orkidéer + tilbehør som præmier. Bankoplader vil koste kr. 10,- pr. stk. Der vil også være ekstraspil, hvor en plade koster kr. 20,- idet der spilles om en særlig spændende orkidé.

Onsdag den 20. marts kl. 19.00
Foredrag ved Helle Tønnesen om utøj i orkidéerne, den skadelige indvirkning, forebyggelse, bekæmpelse og efter behandling af planterne. Foredraget understøttes af en billedserie.

Aftenen slutter med en auktion over foreningens planter.

Onsdag den 17. april kl. 19.00
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægterne:

– Valg af dirigent.

– Formanden aflægger beretning.

– Kassereren aflægger regnskab fra det forløbne år.

– Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.

– Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

— Formand, ikke på valg.

— Kasserer, Helle Tønnesen, genopstiller.

— Sekretær, Søren Korsbæk, genopstiller.

— Suppleant, Anitha Holmen, genopstiller.

– Valg af revisor.

– Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen er der erfaringsudveksling med vore forsøgsplanter.

Husk til hvert møde… Medbring gerne praleplanter, hvilket skal være planter man selv har fået i blomst og er forsynet med navneskilt. Planterne skal være fuldstændig fri for utøj.

BEMÆRK NYT MØDESTED!
Alle klubmøder afholdes i Haraldslund Vand- og Kulturhus, Kastetvej 83, 9000 Ålborg, Vi er flyttet til mødelokale nr. 1, hvilket er ved den første indgang på sidebygningen, lige ud til Kastetvej.

Der er P-plads mulighed lige udenfor ved Nordjyske Bank.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar